Raspberry PI

Raspberry Pi Pinbelegung.

Feststellen der Revision mit:

cat /proc/cpuinfo
Revision Modell
000d Pi Model B Rev. 2
000e Pi Model B Rev. 2
a01041 Pi 2 Model B V1.1

Pi Modell B (Rev. 2)

Header P1

Funktion Pin Pin Funktion
3,3V 1 2 5V
GPIO2 / SDA 3 4 5V
GPIO3 / SCL 5 6 GND
GPIO4 / GPCLK0 7 8 GPIO14 / TX
GND 9 10 GPIO15 / RX
GPIO17 11 12 GPIO18 / PCM_CLK
GPIO27 13 14 GND
GPIO22 15 16 GPIO23
3,3V 17 18 GPIO24
GPIO10 / MOSI 19 20 GND
GPIO9 / MISO 21 22 GPIO25
GPIO11 / SCLK 23 24 GPIO8 / CE0
GND 25 26 GPIO7 / CE1

Raspberry Pi Model B - Rev. 1.1

PI Version 2

Header P1

Funktion Pin Pin Funktion
3,3V 1 2 5V
GPIO2 / SDA 3 4 5V
GPIO3 / SCL 5 6 GND
GPIO4 / GPCLK0 7 8 GPIO14 / TX
GND 9 10 GPIO15 / RX
GPIO17 11 12 GPIO18 / PCM_CLK
GPIO27 13 14 GND
GPIO22 15 16 GPIO23
3,3V 17 18 GPIO24
GPIO10 / MOSI 19 20 GND )
GPIO9 / MISO 21 22 GPIO25
GPIO11 / SCLK 23 24 GPIO8 / CE0
GND 25 26 GPIO7 / CE1
ID_SD 27 28 ID_SC
GPIO5 29 30 GND
GPIO6 31 30 GPIO12
GPIO13 33 30 GND
GPIO19 35 30 GPIO16
GPIO26 37 30 GPIO20
GND 39 30 GPIO21